کتاب جمکران در عرصه بین الملل

منشورات جمکران هم وزانت و پشتوانه علمی دارد و هم برگزیده، کاربردی و مخاطب پسند است. از اینرو به حمدلله در سالهای اخیر علاوه بر جامعه فارسی زبان، مورد اقبال فعالان کتاب غیرفارسی بوده است و این استقبال و ترجمه روز به روز در حال گسترش است.
سیاست اولیه کنونی انتشارات کتاب جمکران همکاری با مراکز و فعالان حوزه کتاب در کشور مبداء است. یعنی کتاب جمکران ابتدا به ساکن، خود کتابی را برای ترجمه سفارش نمیدهد. حتی عنوان کتاب انتخابی برای ترجمه باید از سمت کارشناس کتاب کشور مبداء و با توجه به داشتن ظرفیت پذیرش از مخاطب کشورش صورت پذیرد. هم اکنون نیز کتابهای ترجمه شده انتشارات جمکران عمدتا از این سیاست پیروی می کند.

زبانهای موجود:

لیست کتابهای موجود به زودی تقدیم خواهد شد.

روش همکاری:

اگر دو حوزه کتاب در فضای غیرفارسی فعال هستید و مایل به همکاری (ترجمه آثار کتاب جمکران و نشر در کشور مبداء) هستید. با شماره زیر تماس بگیرید:

02537732212   –   داخلی 107