«معبدزیرزمینی» وارد بازار نشر شد

به گزارش روابط عمومی انتشارات کتاب جمکران، کتاب «معبدزیرزمینی» نوشته معصومه میرابوطالبی توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر شد. «معبدزیرزمینی» رمانی بر اساس خاطرات مقنی‌ها از جنگ تحمیلی است. خاطراتی که هر...

ادامه مطلب