نمایش 1–36 از 49 نتیجه

نمایش 16 24 36

حنجره های شعله ور

قیمت اصلی 5,300 تومان بود.قیمت فعلی 4,770 تومان است.

عبور از خط

قیمت اصلی 1,000 تومان بود.قیمت فعلی 900 تومان است.

پرنده مصلوب: مجموعه شعر

قیمت اصلی 5,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,500 تومان است.

والزیتون : مجموعه شعر مقاومت

قیمت اصلی 2,500 تومان بود.قیمت فعلی 2,250 تومان است.

قصه گویی در فیلم مستند

قیمت اصلی 33,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,700 تومان است.

روند تحول قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا

قیمت اصلی 16,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,400 تومان است.

سینمای دفاع مقدس نگاهی از برون

قیمت اصلی 11,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,900 تومان است.

شب خوانی شب بوها

قیمت اصلی 12,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,800 تومان است.

فرهنگ فیلم های جنگ و دفاع ایران

قیمت اصلی 65,000 تومان بود.قیمت فعلی 58,500 تومان است.

همیشه استاد : آلفرد هیچکاک و سینمایش

قیمت اصلی 195,000 تومان بود.قیمت فعلی 175,500 تومان است.

راهنمای هنر رنسانس

قیمت اصلی 7,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,300 تومان است.

درباره تدوین فیلم

قیمت اصلی 18,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,200 تومان است.

مستند خلاق تئوری و عمل

قیمت اصلی 40,000 تومان بود.قیمت فعلی 36,000 تومان است.

پدیدار شناسی، هنر، مدرنیته

قیمت اصلی 4,550 تومان بود.قیمت فعلی 4,095 تومان است.

حماسه بصیرت و ایمان

قیمت اصلی 9,800 تومان بود.قیمت فعلی 8,820 تومان است.

مستند حواشی واقعیت

قیمت اصلی 7,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,300 تومان است.

ترجمان اشک ها

قیمت اصلی 5,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,500 تومان است.

سینمای فلسطین

قیمت اصلی 20,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,000 تومان است.

دستور زبان نما

قیمت اصلی 17,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,300 تومان است.

نبرد بر سر فیلم ها

قیمت اصلی 19,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,100 تومان است.

سازمان پویا و تحول آفرین

قیمت اصلی 10,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,000 تومان است.

گفتمان مناظره ای

قیمت اصلی 2,900 تومان بود.قیمت فعلی 2,610 تومان است.

کاوشهایی در ارتباطات و تاریخ

قیمت اصلی 7,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,300 تومان است.

درآمدی بر تاریخ تطبیقی رسانه ها

قیمت اصلی 23,000 تومان بود.قیمت فعلی 20,700 تومان است.

گزیده نقدهای رابین وود

قیمت اصلی 9,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,100 تومان است.

راهنمای هنر باروک

قیمت اصلی 4,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,600 تومان است.

نفت و خون

قیمت اصلی 5,900 تومان بود.قیمت فعلی 5,310 تومان است.

اقتصاد سیاسی ارتباطات

قیمت اصلی 15,000 تومان بود.قیمت فعلی 13,500 تومان است.

تکنیک های تصویربرداری

قیمت اصلی 16,500 تومان بود.قیمت فعلی 14,850 تومان است.

به امضاء گل سرخ

قیمت اصلی 4,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,600 تومان است.

راهنمای هنر مدرن

قیمت اصلی 7,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,300 تومان است.

اقتصاد دفاع در دوران جدید

قیمت اصلی 16,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,400 تومان است.