اخبار

«تنفس در بی نهایت» منتشر شد/رهسپار کوچه های سامرا

عکس خبر کتاب تنفس در بی نهایت روایتی داستانی از زمانه امام هادی علیه السلام

به گزارش روابط عمومی جمکران، انتشارات کتاب جمکران بار دیگر به سراغ یک داستان بلند تاریخی رفته است.داستانی بلند، با عنوان «تنفس در بی نهایت» که جزو معدود آثاری است که برای امام هادی (علیه السلام) منتشر شده است.

کتابی که ما را رهسپار کوچه پس کوچه های قرن سوم از اصفهان تا سامرا کرده و معرفت بخش مخاطبان نسبت به امام هادی (علیه السلام) و زمانه ایشان می‌شود.

این اثر در روز میلاد امام هادی علیه السلام توسط انتشارات کتاب جمکران و به قلم اسدالله اسدی مبرهن روانه بازار نشر شد.

محوریت داستان با عبدالرحمن جوانمردِ عدالتخواهی است که حکومت متوکل عباسی تمام خانواده اش را کشته و به دنبال قتل او نیز هستند. نجات او به دست آسیه ،عشق را در دل او جوانه میزند. اما او ماموریتی بزرگ برایی کشف حق و حقیقت دارد. ماموریتی که به خاطر آن مجبور به ترک وطن و تازه عروسش می شود و دل به جاده حقیقت میسپارد. مسیری که او را به حقیقت اصلی هدایت می کند.مسیری که به سامرا منتهی می شود…

کتاب «تنفس در بی نهایت» نوشته اسدالله اسدی مبرهن در ۴۰۰ صفحه با قیمت ۷۶.۰۰۰ تومان توسط انتشارات جمکران منتشر شده است.

در ادامه برشی از کتاب را می‌خوانید؛

باباحیــدر تمــام مــدت دســت آســیه رادر دســتش گرفتــه و فشــار میدهــد. آســیه آیــه قــرآن زمزمه می کند:

اَمَّن یُّجیبُ المُضطَرَّ اِذا دَعاهُ وَ یَکشِفُ السُّوءَ

باباحیدر گریه میکند. دختــرم! مگــر جــز از خــدا از دســت دیگــری انتظــار کمــک داری؟ چــرا صدایــش نمیکنــی؟ خداونــد در قــرآن از مــا میپرســد آیــا معبــود دیگــری جــز خداســت؟

آسیه با حرف پدربزرگش گریه میکند و از او میخواهد تا برای عبدالرحمان دعا کند.

باباحیدر دست نوه اش را رو به آسمان بلند میکند.

دختـرم!دعـا را از کسـی گدایـی نکـن. همین کـه حاجتمنـد شـدی، خـودت حاجـتت را از خدایـت درخواسـت کـن. خداونـد در قـرآن ضامـن اجابـت دعاهـا شـده اسـت.

آســیه در دل رهایــی عبدالرحمــان را از پــروردگار درخواســت میکنــد. لحظــه ایب عــد پنجــه دســت گــرم و مردانــه ای را روی شــانهاش احســاس میکنــد. هاشــم آهنگــردســت روی شــانۀ آسـیه گذاشـته اسـت.

آسیه اینجا چه میکنی؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *