نمایش 1–36 از 77 نتیجه

نمایش 16 24 36

پنهانکار پاریس: میکروب پاستور یا میکروزیمای بشان؟

قیمت اصلی 195,000 تومان بود.قیمت فعلی 175,500 تومان است.

معرفت دینی

قیمت اصلی 38,000 تومان بود.قیمت فعلی 34,200 تومان است.

خوب چیست

قیمت اصلی 56,000 تومان بود.قیمت فعلی 50,400 تومان است.

جستاری در اصول و روش های تربیت و آموزش

قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 135,000 تومان است.

بیداری بزرگ در برابر بازتنظیم بزرگ

قیمت اصلی 130,000 تومان بود.قیمت فعلی 117,000 تومان است.

مبادی و اصول فقه حکومتی – جلد چهارم: ضوابط احکام حکومتی

قیمت اصلی 125,000 تومان بود.قیمت فعلی 112,500 تومان است.

حدیث عنوان بصری (فارسی – عربی – انگلیسی)

قیمت اصلی 2,500 تومان بود.قیمت فعلی 2,250 تومان است.

منزلت بی مانند «المیزان»: بایسته های امروزین تفسیر

قیمت اصلی 44,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,600 تومان است.

تحول در علوم انسانی – جلد سوم: سخنرانی ها و میزگردها

قیمت اصلی 22,500 تومان بود.قیمت فعلی 20,250 تومان است.

تحول در علوم انسانی – جلد دوم: مقالات

قیمت اصلی 65,000 تومان بود.قیمت فعلی 58,500 تومان است.

تحول در علوم انسانی – جلد اول: مصاحبه ها و دیدارها

قیمت اصلی 77,500 تومان بود.قیمت فعلی 69,750 تومان است.

واکاوی بنیان های ایدئولوژیک سند 2030

قیمت اصلی 38,000 تومان بود.قیمت فعلی 34,200 تومان است.

هویت ما

قیمت اصلی 36,000 تومان بود.قیمت فعلی 32,400 تومان است.

نماد و اسطوره

قیمت اصلی 48,000 تومان بود.قیمت فعلی 43,200 تومان است.

نظام معقول

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 90,000 تومان است.

مهندسی تمدن اسلامی (موانع و الزامات)

قیمت اصلی 20,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,000 تومان است.

گفتمان تجدد

قیمت اصلی 110,000 تومان بود.قیمت فعلی 99,000 تومان است.

عرفان سیاسی و تمدن سازی اسلامی

قیمت اصلی 71,000 تومان بود.قیمت فعلی 63,900 تومان است.

طرح ها و ایده هایی برای انقلاب اسلامی

قیمت اصلی 245,000 تومان بود.قیمت فعلی 220,500 تومان است.

شکوه فرمان

قیمت اصلی 20,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,000 تومان است.

روشنفکران و شکست در پیامبری

قیمت اصلی 48,000 تومان بود.قیمت فعلی 43,200 تومان است.

روش شناسی انتقادی حکمت صدرایی

قیمت اصلی 85,000 تومان بود.قیمت فعلی 76,500 تومان است.

رابطه منطقی دین و علوم کاربردی

قیمت اصلی 76,000 تومان بود.قیمت فعلی 68,400 تومان است.

دستاوردهای فرهنگی دفاع مقدس و آفت های تهدید کننده آن

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 90,000 تومان است.