دربارۀ ما

«کتاب جمکران» وابسته به «مسجد مقدس جمکران» ناشری عمومی است که مأموریت اصلی خود را نشر محتوای معتبر در حوزۀ مهدویت می‌شناسد. همسو با نشر تراث مهدوی و معارف اسلامی، حضور فعالانه در حوزۀ ادبیات داستانی و روایت، ادبیات کودک‌ونوجوان و ادبیات پایداری از مأموریت‌های کتاب جمکران است.