همکاری با انتشارات کتاب جمکران

انتشارات کتاب جمکران، بر اساس رسالت خود و موضوع کاری و حرفه‌ای تعریف‌شده و مصوب خود، بر اساس موضوع، اثر را برای بررسی می‌پذیرد.
پدیدآورندگانی که به نشر کتاب در انتشارات کتاب جمکران تمایل دارند باید، با در نظر گرفتن ملاحظات زیر و با توجه به موضوع اثر، فرم «پیشنهاد همکاری» با انتشارات را تکمیل کنند و فایل نمونه، طرح،‌ را به همراه فرم ارسال نمایند. اثر اگر در حوزۀ فعالیت انتشارات قرار داشته باشد و مناسب برای بررسی تشخیص داده شود، برای انجام امور آینده با پدیدآورنده تماس گرفته خواهد شد.
انتشارات کتاب جمکران از نوقلمان حمایت می‌کند و اثر آن‌ها را برای بررسی می‌پذیرد.
اثری که در مؤسسه انتشاراتیِ دیگری در حال بررسی باشد در انتشارات کتاب جمکران برای بررسی پذیرفته نمی‌شود.
در مورد آثار ترجمه‌شده، باید نسخه اصلیِ کتاب نیز ارائه شود.
فقط آثار تایپ‌شده برای بررسی پذیرفته می‌شود. و مواردی چون اسکن و عکس صفحات مورد پذیرش نیست.
لطفاً در ارسال نمونه دقت نمایی دکه فایل به صورت PDF باشد و یکی از دو مورد نمونه متن و یا فهرست را شامل باشد. انتشارات از بررسی درخواست‌های ناقص معذور است.
زمان تقریبی بررسیِ اثر حداقل ۳۰ روز کاری است.
انتشارات کتاب جمکران برای پذیرش یا نپذیرفتن آثار پیشنهادی، بر اساس معیارها و ملاحظات خود تصمیم می‌گیرد. پذیرفته نشدن اثر لزوماً به معنای پایین بودن کیفیت آن نیست و انتشارات خود را ملزم به دادن توضیح یا انتقال نظر کارشناسان به مؤلف یا مترجم نمی‌داند.بازدید: ۱۴۷۵