فراخوان ثبت نام در دوره کتابخواری

قرار است با مطالعه آشنا شویم و عاشق مطالعه. هر فرد یک کتاب انتخاب کند و بخواند، اما نه همه یک کتاب را… هر فرد کتابی با توجه به استعداد و علاقه و صلاحدید مربی اش می خواند و تمریناتی دارد که بیشتر با کتاب درگیر شود. پس هر فرد تمرینات جدا و هر فرد کتاب جدا، چون خداوند مارا یکسان خلق نکرده و هریک استعداد و توانمندی متفاوتی داریم. دو جلسه در هفته داریم،یک جلسه حضوری و یک جلسه هم غیر حضوری در فضای مجازی. در آخر کار هم ان شالله یک مجله با بچه ها درست می کنیم که همه کارهایش با خود بچه هاست .از نوشتن تا طراحی اش و…

فرم ثبت نام دوره